Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


dodano dnia: 26-02-2020 10:48:05

Głuszyca, dnia 26.02 2020 r.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny na zastępstwo

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. Posiada:

a)      wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony
na podstawie ust. 3 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 

c)      wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem lub rodziną a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dzieckiem lub rodziną;


więcej »dodano dnia: 24-02-2020 13:26:47

 

"PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z Fabryką Rozwoju z Wrocławia realizuje Projekt pn: ”Pewnym krokiem w przyszłość”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa: 9.Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja

 

 więcej »dodano dnia: 24-02-2020 12:11:49


więcej »dodano dnia: 10-02-2020 14:05:27

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY INFORMUJE, ŻE

żywność w ramach Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

wydawana będzie w dniach:

10.02.2020 r. (poniedziałek) w godz. od. 10:00 do 13:00

11.02.2020 r. (wtorek) w godz. od. 10:00 do 13:00

12.02.2020 r. (środa) w godz. od. 10:00 do 13:00

przy ul Kłodzkiej 56, 58-340 Głuszyca Górna (Plebania)

 

Prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy po skierowania.


więcej »dodano dnia: 05-02-2020 14:48:46
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy wspólnie z Caritas Diecezji Świdnickiej oraz Parafią pw. NMP Królowej Polski w Głuszycy realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl